top of page

Oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

 Toto oznámení o ochraně osobních údajů je určeno pro návštěvníky našich webových stránek, aplikací a dalších digitálních platforem.

Jaké údaje o našich návštěvnících zpracováváme?

Při registraci shromažďujeme jméno a příjmení, e-mailovou adresu a (volitelně) telefonní číslo.

Tyto informace použijeme ke kontaktování v případě zrušení lekce, příležitostných průzkumů spokojenosti zákazníků a průzkumů pro reorganizaci rozvrhu. Za žádných okolností nesdílíme tyto informace s třetími stranami.

Jak tě můžeme kontaktovat

Můžeme ti posílat příležitostné e-maily a SMS v závislosti na tvém výběru preference při registraci.

Jak můžeš získat přístup a aktualizovat své osobní údaje?

Pošli nám e-mail na adresu info@salsaholics.cz.

Můžeš požádat o kopii svých osobních údajů, které o tobě můžeme mít, nebo o smazání vašech tvých údajů skrze

Jak dlouho uchováváme tvé osobní údaje?

Tvé údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud budou relevantní a užitečné pro účel, pro který byly původně shromážděny. Pokud se zdá, že tvůj účet nebyl po dobu 12 měsíců používán, pokusíme se tě kontaktovat a zkontrolovat, zda jej stále používáš, nebo jej smažeme. Upozorňujeme, že budou smazány také všechny komentáře spojené s tvým účtem.

Tvoje práva

Právo na přístup

Máš právo požadovat kopii údajů, které o tobě shromažďujeme.

Právo na opravu

Máš právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, které o tobě shromažďujeme.

Právo být zapomenut

Můžeš požádat o vymazání údajů, které o tobě shromažďujeme.

bottom of page